เอกสารดาวน์โหลด
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

ไฟล์หัวเว็บไซต์

  • Animation Web   0กิโลไบต์ - 27 มิ.ย. 2559 21:24 โดย mkm1 admin (เวอร์ชัน 1)
    ‎แสดงผล Animation Web‎
แสดง 1 ไฟล์จากหน้า DL-ไฟล์หัวเว็บ

เอกสารอบรม ICT-Admin

  • คู่มือการสร้าง Apple ID และ เตรียมสร้าง Course บน iTunes U.pdf   1517กิโลไบต์ - 27 มิ.ย. 2559 21:24 โดย mkm1 admin (เวอร์ชัน 1)
แสดง 1 ไฟล์จากหน้า เอกสารอบรม ICT-Admin

การสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV

การบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา (ประกันคุณภาพการศึกษา)

สื่อวิดีทัศน์ แนวทางการวิเคราะห์ข้อสอบ Pre O-NET 59

โครงการบ้านวิทย์ศาสตร์น้อย ประเทศไทย

การประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรปฐมวัย