สอบถามข้อมูลการใช้งานสื่อสารดาวเทียมและระบบโทรศัพท์ผ่านดาวเทียม iPSTAR

โพสต์6 ก.ค. 2559 08:38โดยmkm1 admin   [ อัปเดต 9 พ.ย. 2559 08:03 ]
ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 มีโรงเรียนในสังกัดที่ได้ รับบริการสื่อสารดาวเทียม และระบบโทรศัพท์ผ่านดาวเทียม iPSTAR จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 10,000 โรงเรียน เพื่อให้การใช้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า
ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ขอแจ้งให้โรงเรียนในสังกัด (รายชื่อโรงเรียนตามสิ่งที่แนบ) สำรวจข้อมูลข้อมูลการใช้งานสื่อสารดาวเทียมและระบบโทรศัพท์ผ่านดาวเทียม iPSTAR
Comments