หน้าแรก

ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget

หนังสือราชการ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

แสดงบทความ 1 - 4 จาก 5 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรมการนิเทศการศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ

  • การนิเทศ ติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2560  ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต1 ได้กำหนดจัดกิจกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2560 ประจำภาคเรียนที่ 2/2559 ของโรงเรียนในส ...
    ส่ง 13 ก.พ. 2560 19:59 โดย mkm1 admin
  • การนิเทศ ติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา ครั้งที่ 1/2559 ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 1 ได้กำหนดจัดกิจกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ครั้งที่ 1/2559 ประจำภาคเรียนที่ 1 ของโรงเรียนในสังกัดท ...
    ส่ง 13 ก.พ. 2560 20:01 โดย mkm1 admin
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรมกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 15 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข้อมูล ‎‎‎‎‎‎‎‎‎(O-NET)‎‎‎‎‎‎‎‎‎ ป.6 ปีการศึกษา 2558 สพป.มค.1

ข้อมูล ‎(O-NET)‎‎ ม.3 ปีการศึกษา 2558 สพป.มค.1
ดร.นรากร  ศรีวาปี 
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา

www.esdc.name
www.esdc.name/cer
http://km.obec.go.th/main/
http://decade1.ird.rmutp.ac.th/km/%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B9%89/

O-NET ป.6/2558 ‎‎‎(อำเภอเมืองมหาสารคาม)‎‎‎

O-NET ป.6/2558 ‎‎(อำเภอกันทรวิชัย)‎‎

O-NET ป.6/2558 ‎‎(อำเภอแกดำ)‎‎

O-NET ป.6/2558 ‎‎(อำเภอบรบือ)‎‎