กิจกรรมการนิเทศ


การนิเทศ ติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2560

โพสต์5 ก.พ. 2560 20:28โดยสพป. มหาสารคาม เขต 1   [ อัปเดต 13 ก.พ. 2560 19:59 ]

 
ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต1 ได้กำหนดจัดกิจกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2560 ประจำภาคเรียนที่ 2/2559 ของโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน โดยมีนโยบายที่จะส่งเสริม สนับสนุน เพื่อช่วยเหลือในการพัฒนางานและพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนทั้งระบบ โดยใช้กระบวนการนิเทศการศึกษา และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างผู้นิเทศกับบุคลากรโรงเรียนในสังกัด
การนิเทศ ติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา ครั้งที่ 1/2559

โพสต์4 ก.ค. 2559 05:07โดยสพป. มหาสารคาม เขต 1   [ อัปเดต 13 ก.พ. 2560 20:01 ]

ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 1 ได้กำหนดจัดกิจกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ครั้งที่ 1/2559 ประจำภาคเรียนที่ 1 ของโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ตามโครงการนิเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559


1-2 of 2