ศูนย์ฯ เจริญราชเดช

ผู้รับผิดชอบศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและโรงเรียนในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา
นางสาวรัติพร  ภาธรธุวานนท์
ที่ ชื่อโรงเรียน ผู้บริหารหมายเลขโทรศัพท์
ผู้บริหาร
หมายเลขโทรศัพท์โรงเรียน
 1หลักเมืองมหาสารคาม
นายบุญจันทร์  ยัพราษฎร์086-218-2914
043-711-512
 2อนุบาลมหาสารคามนายสุวิทย์ วงษาไฮ
089-575-6566
 -

ข้อมูลพื้นฐาน

โพสต์10 ก.พ. 2560 02:29โดยสพป. มหาสารคาม เขต 1   [ อัปเดต 10 ก.พ. 2560 02:53 ]

1-1 of 1