ศูนย์ฯ ดอนหว่านบัวค้อ

ผู้รับผิดชอบศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและโรงเรียนในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา
นางสาวธนวัน  จันทศักดิ์, นายโพยม  พลเรือง
ที่ชื่อโรงเรียนผู้บริหารหมายเลขโทรศัพท์
ผู้บริหาร
หมายเลขโทรศัพท์โรงเรียน
 1บ้านดอนหว่านหัวหนอง 

-
-
 2บ้านหนองหล่ม

-
 -
 3บ้านเหล่าหนาด
   
 4บ้านหนองคูณน้ำจั้น
   
 5บ้านโคกบัวค้อ
   
 6บ้านหนองค้อสวนอ้อย
   
 7บ้านหนองบัวโนนมี้
   

ข้อมูลพื้นฐาน

โพสต์13 ก.พ. 2560 20:42โดยสพป. มหาสารคาม เขต 1   [ อัปเดต 13 ก.พ. 2560 20:42 ]

1) โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง
2) โรงเรียนบ้านหนองหล่ม
3) โรงเรียนบ้านเหล่าหนาด
4) โรงเรียนบ้านหนองคูณน้ำจั้น
5) โรงเรียนบ้านโคกบัวค้อ
6 โรงเรียนบ้านหนองค้อสวนอ้อย
7) โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนมี้

1-1 of 1