ศูนย์ฯ เกิ้งลาดพัฒนา

ผู้รับผิดชอบศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและโรงเรียนในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา
นายสมศักดิ์  พิทักษ์, นายพัชรกฤษฏ์  พวงนิล
ที่ชื่อโรงเรียนผู้บริหารหมายเลขโทรศัพท์
ผู้บริหาร
หมายเลขโทรศัพท์โรงเรียน
 1ชุมชนบ้านลาด  (เมือง)

-
-
 2บ้านบุ่งคล้าท่างาม

-
 -
 3บ้านวังไผ่ป่าจั่น
   
 4บ้านม่วงโพธิ์ศรี
   
 5บ้านหนองหวาย
   
 6บ้านกุดซุย
   
 7บ้านเลิงบ่อ
   
 8บ้านเกิ้ง   
 9บ้านท่าประทายโนนตูม
   
 10บ้านโขงกุดหวาย
   

ข้อมูลพื้นฐาน

โพสต์13 ก.พ. 2560 20:32โดยสพป. มหาสารคาม เขต 1   [ อัปเดต 14 ก.พ. 2560 01:26 ]

1-1 of 1