ข้อมูลพื้นฐาน

โพสต์13 ก.พ. 2560 20:39โดยmkm1 admin   [ อัปเดต 13 ก.พ. 2560 20:39 ]
1) โรงเรียนบ้านเขวา "รัฐประชาวิทยากร"
2) โรงเรียน
บ้านหันเชียงเหียน
3) โรงเรียน
บ้านเอียด "สังฆราษฎร์รังสรรค์"
4)
โรงเรียนบ้านติ้วสันติสุข
5)
โรงเรียนบ้านหนองตื่น
6)
โรงเรียนบ้านหมี่เหล่าน้อย
7)
โรงเรียนบ้านดอนดู่
8)
โรงเรียนบ้านสงเปลือยโพธิ์สระแก้ว
9) โรงเรียน
นิคมบ้านหัน
10)
โรงเรียนบ้านโดท่างาม
11)
โรงเรียนบ้านนาแพงดอนไฮ
12)
โรงเรียนบ้านโคกล่ามหมากหญ้าท่าสำราญ
13)
โรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือ
14)
โรงเรียนบ้านหนองข่าหนองคูโปโล
15)
โรงเรียนบ้านหนองโดนอ้อยช้าง
Comments