ศูนย์ฯ โคกก่อหนองโน

ผู้รับผิดชอบศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและโรงเรียนในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา
นายโพยม  พลเรือง, นางสาวธนวัน  จันทศักดิ์
ที่ชื่อโรงเรียนผู้บริหารหมายเลขโทรศัพท์
ผู้บริหาร
หมายเลขโทรศัพท์โรงเรียน
 1บ้านโคกก่อ     

-
-
 2บ้านภูดิน

-
 -
 3บ้านหนองหิน
   
 4บ้านสมศรี
   
 5บ้านหนองโจดสวนมอน
   
 6บ้านหัวช้างหนองแสง
   
 7บ้านหนองโนอีดำ
   
 8บ้านกุดแคน   
 9บ้านนานกเขียน   

ข้อมูลพื้นฐาน

โพสต์13 ก.พ. 2560 21:01โดยสพป. มหาสารคาม เขต 1   [ อัปเดต 14 ก.พ. 2560 00:09 ]

1) โรงเรียนบ้านโคกก่อ
2) โรงเรียนบ้านภูดิน
3)
โรงเรียนบ้านหนองหิน
4)
โรงเรียนบ้านสมศรี
5)
โรงเรียนบ้านหนองโจดสวนมอน
6) โรงเรียนบ้านหัวช้างหนองแสง
7)
โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำ
8) โรงเรียนบ้านกุดแคน
9) โรงเรียน
บ้านนานกเขียน

1-1 of 1