ศูนย์ฯ เมืองท่า

ผู้รับผิดชอบศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและโรงเรียนในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา
นายชัยสิทธิ์  รัตนพร
ที่ชื่อโรงเรียนผู้บริหารหมายเลขโทรศัพท์
ผู้บริหาร
หมายเลขโทรศัพท์โรงเรียน
 1บ้านท่าขอนยาง

-
-
 2บ้านใคร่นุ่น

-
 -
 3บ้านดอนเวียงจันทน์
   
 4บ้านหัวขัว      
   
 5บ้านวังบัวสามัคคีวิทยา
   
 6บ้านปอแดง
   
 7บ้านขามเฒ่า
   
 8บ้านยางสามัคคี
   
 9บ้านเปลือยดง
   
 10บ้านคันธาร์
   
 11บ้านโพนงาม
   
 12บ้านดอนดู่       
   

ข้อมูลพื้นฐาน

โพสต์14 ก.พ. 2560 00:24โดยสพป. มหาสารคาม เขต 1   [ อัปเดต 14 ก.พ. 2560 00:24 ]

1) โรงเรียนบ้านท่าขอนยาง
2) โรงเรียนบ้านใคร่นุ่น
3) โรงเรียนบ้านดอนเวียงจันทน์
4) โรงเรียนบ้านหัวขัว
5) โรงเรียนบ้านวังบัวสามัคคีวิทยา
6) โรงเรียนบ้านปอแดง
7) โรงเรียนบ้านขามเฒ่า
8) โรงเรียนบ้านยางสามัคคี
9) โรงเรียนบ้านเปลือยดง
10) โรงเรียนบ้านคันธาร์
11) โรงเรียนบ้านโพนงาม
12) โรงเรียนบ้านดอนดู่

1-1 of 1