ศูนย์ฯ มิ่งเมือง

ผู้รับผิดชอบศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและโรงเรียนในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา
นายศุภสาส์น  รัชโพธิ์
ที่ชื่อโรงเรียนผู้บริหารหมายเลขโทรศัพท์
ผู้บริหาร
หมายเลขโทรศัพท์โรงเรียน
 1อนุบาลกันทรวิชัย

-
-
 2บ้านคอกม้า

-
 -
 3บ้านเหล่า
   
 4บ้านสมศรีมะแปบประชาบำรุง
   
 5ชุมชนบ้านลาด (กันทรวิชัย)  
   
 6บ้านอีตื้อดอนหวายขมิ้น
   
 7บ้านหนองหว้าหนองแคนดอนบาก
   
 8บ้านน้ำเที่ยงดอนอิจันทน์
   
 9บ้านนาดีศรีสุข
   

ข้อมูลพื้นฐาน

โพสต์14 ก.พ. 2560 00:13โดยmkm1 admin   [ อัปเดต 14 ก.พ. 2560 00:13 ]

1) โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย
2) โรงเรียนบ้านคอกม้า
3) โรงเรียนบ้านเหล่า
3) โรงเรียนบ้านสมศรีมะแปบประชาบำรุง
4) โรงเรียนชุมชนบ้านลาด (กันทรวิชัย)
5) โรงเรียนบ้านอีตื้อดอนหวายขมิ้น
6) โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองแคนดอนบาก
7) โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงดอนอิจันทน์
8) โรงเรียนบ้านนาดีศรีสุข

1-1 of 1