ศูนย์ฯ นาสีนวน

ผู้รับผิดชอบศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและโรงเรียนในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา
นางนรากร  ศรีวาปี
ที่ชื่อโรงเรียนผู้บริหารหมายเลขโทรศัพท์
ผู้บริหาร
หมายเลขโทรศัพท์โรงเรียน
 1บ้านนาสีนวน

-
-
 2บ้านหนองอุ่ม

-
 -
 3บ้านเขวาโดนแหย่งสามัคคี
   
 4บ้านโพธิ์มีหนองเม็กโนนสะอาด
   
 5บ้านตำแยหนองคู
   
 6บ้านหวาย
   
 7บ้านแสนสุข
   
 8บ้านทัน
   

ข้อมูลพื้นฐาน

โพสต์14 ก.พ. 2560 00:19โดยสพป. มหาสารคาม เขต 1   [ อัปเดต 14 ก.พ. 2560 00:19 ]

1) โรงเรียนบ้านนาสีนวน
2) โรงเรียนบ้านหนองอุ่ม
3) โรงเรียนบ้านเขวาโดนแหย่งสามัคคี
4) โรงเรียนบ้านโพธิ์มีหนองเม็กโนนสะอาด
5) โรงเรียนบ้านตำแยหนองคู
6) โรงเรียนบ้านหวาย
7) โรงเรียนบ้านแสนสุข
8) โรงเรียนบ้านทัน

1-1 of 1