ศูนย์ฯ ท่าสองคอน

ผู้รับผิดชอบศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและโรงเรียนในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา
นางพุทธารัตน์  ทะสา
ที่ชื่อโรงเรียนผู้บริหารหมายเลขโทรศัพท์
ผู้บริหาร
หมายเลขโทรศัพท์โรงเรียน
 1บ้านท่าสองคอน
นายสมเดช  บุญพรมมา        
080-008-8112
043-758107
 2บ้านหนองกุงเต่า
นายเมธา  สีหานาท            
080-193-0923
043-750077
 3บ้านบ่อน้อยหนองงัวสว่างวิทย์
นางสาวณฐริกา  ถาวรจันทร์
084-513-8511043-750078
 4บ้านอุปราช
นายมงคลศิลป์  ป้องจันทร์
098-585-5007043-758210
 5บ้านดงเค็งดอนหัน
นางสาวดวงเดือน  พันธุโพธิ์
093-559-3765
043-736109
 6บ้านหินลาดนายเกียรติพงศ์  ชิณแสง
082-246-9092043-750180
 7บ้านหนองเขื่อนช้างนายวิเชีบร  สมบัติตรา
081-965-4904
043-971550
 8วันครู 2502นายคำภีร์  สุดแท้
098-142-0245
043-721548
 9ชุมชนบ้านหนองจิกท่าแร่ ส.ต.ต.ศุภมิตร  นาถมทอง
093-560-7788
 -
 10บ้านดอนตูมดอนโด นางนิตยปภา  จันทะปัสสา
081-871-7013043-736110
 11บ้านเม่นใหญ่
นายธีระวัฒน์  ศิริบัติ
084-513-3759043-971051
 12บ้านหนองใหญ่
นายถาวร  เสนากิจ (รก.)
085-458-7815043-750133

ข้อมูลพื้นฐาน

โพสต์13 ก.พ. 2560 20:24โดยสพป. มหาสารคาม เขต 1   [ อัปเดต 14 ก.พ. 2560 01:13 ]

12) โรงเรียนบ้านหนองใหญ่

1-1 of 1