ติดต่อเรา

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
เลขที่ 85 ถนนศรีสวัสดิ์ดำเนิน ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000
โทร : 043-723-013 โทรสาร : 043-711-102
เว็บไซด์  http://mkm1.esdc.go.th/
Comments