การนิเทศ ติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา ครั้งที่ 1/2559

โพสต์4 ก.ค. 2559 05:07โดยสพป. มหาสารคาม เขต 1   [ อัปเดต 13 ก.พ. 2560 20:01 ]
ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 1 ได้กำหนดจัดกิจกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ครั้งที่ 1/2559 ประจำภาคเรียนที่ 1 ของโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ตามโครงการนิเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559


Comments