การนิเทศ ติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2560

โพสต์5 ก.พ. 2560 20:28โดยmkm1 admin   [ อัปเดต 13 ก.พ. 2560 19:59 ]
 
ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต1 ได้กำหนดจัดกิจกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2560 ประจำภาคเรียนที่ 2/2559 ของโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน โดยมีนโยบายที่จะส่งเสริม สนับสนุน เพื่อช่วยเหลือในการพัฒนางานและพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนทั้งระบบ โดยใช้กระบวนการนิเทศการศึกษา และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างผู้นิเทศกับบุคลากรโรงเรียนในสังกัด
Comments