ภาพกิจกรรม

ประกาศล่าสุด

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 15 รายการ ดูเพิ่มเติม »

การประชุมคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา

โพสต์13 ธ.ค. 2560 20:46โดยmkm1 admin   [ อัปเดต 13 ธ.ค. 2560 21:22 ]

การประชุมคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ 2561 ครั้ง1/2560 วันที่ 4 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประุถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 โดยนายสมหมาย โมฆรัตน์ รอง ผอ.สพป.มค.1 เป็นประธานการประชุม มีรอง ผอ.สพป.มค.1, 
ศึกษานิเทศก์ และประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา สพป.มค.1 เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ทุกคนโดยพร้อมเพรียง


การประชุมชี้แจงการสอบการอ่านออก เขียนได้ ชั้น ป. 1-4

โพสต์20 ก.พ. 2560 23:45โดยmkm1 admin

การประชุมชี้แจงการสอบการอ่านออก เขียนได้ ชั้น ป. 1-4 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
ณ ห้องประชุมจัมปาศรี 
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
 
 
 
 

การประชุมศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศฯ ครั้งที่ 2/2560

โพสต์15 ก.พ. 2560 00:07โดยmkm1 admin

การประชุมศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

ครั้งที่ 2/2560  ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี
สำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
 
 
 
 
 
 

การประชุมคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา

โพสต์1 ก.พ. 2560 18:30โดยmkm1 admin

การประชุมคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ 2560 ครั้ง1/2560 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประุถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
 
 
 
 

การอบรมเชิงปฏิบัติการนำส่งข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา SAR online

โพสต์20 ม.ค. 2560 19:37โดยmkm1 admin   [ อัปเดต 20 ม.ค. 2560 19:42 ]

การอบรมปฏิบัติกา
รนำส่งข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา เข้าสู่ระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาในลักษณะ Online (SAR online) ในวันที่ 21-22 มกราคม 2560
ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1

 
 
 
 

การประชุมศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศฯ ครั้งที่ 1/2560

โพสต์20 ม.ค. 2560 19:08โดยmkm1 admin   [ อัปเดต 20 ม.ค. 2560 19:17 ]


การประชุมศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ครั้งที่ 1/2560  ในวันที่  20  มกราคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี
สำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1

 
 
 
 
 
 

การประชุมศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศฯ

โพสต์6 ธ.ค. 2559 19:23โดยmkm1 admin   [ อัปเดต 20 ม.ค. 2560 18:04 ]

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1  
ว่าที่ ร.ต. ธนุ วงษ์จินดา ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560 ซึ่งเป็นภารกิจที่สำคัญที่จะส่งเสริม สนับสนุน เพื่อช่วยเหลือในการพัฒนางาน และพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนทั้งระบบ โดยใช้กระบวนการนิเทศการศึกษา และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างผู้นิเทศกับบุคลากรในโรงเรียนในสังกัด ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยปรับปรุงคุณภาพการศึกษา และจะช่วยแก้ไขปรับปรุงสิ่งที่บกพร่องด้านวิชาการให้มีการพัฒนา และส่งเสริมให้การเรียนการสอนบรรลุวัตถุประสงค์ จะสนองตอบความต้องการของบุคลากรในโรงเรียนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
 
 
 
 

กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี

โพสต์22 พ.ย. 2559 19:56โดยmkm1 admin   [ อัปเดต 23 พ.ย. 2559 18:06 ]

สพป.มหาสารคาม เขต 1 รวมพลังแห่งความภักดี
เพื่อน้อมเกล้าฯถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 89 พรรษา 5 ธันวาคม 2559
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 07.45 น. บริเวณลานหน้าเสาธงชาติ สพป.มค.1
ว่าที่ ร.ต.ธนุ วงษ์จินดา ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม
พร้อมข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ได้ร่วมกันทำกิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี"
ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
พร้อม ๆ กับการทำกิจกรรมที่ส่วนกลาง ซึ่งมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
เป็นประธาน 
โดยรับฟังการถ่ายทอดสัญญาณจากสถานีวิทยุของกรมประชาสัมพันธ์ โดยทุกคนได้ร่วมกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณ
เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ 
การร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
และผู้ร่วมกิจกรรมได้พร้อมใจกันแปลขบวนแถว เป็นรูปหัวใจล้อมรอบเลขเก้าไทย เพื่อเป็นการแสดงพลังแห่งความจงรักภักดี 
จากนั้นได้ร่วมกันปลูกต้นราชพฤกษ์(ต้นคูน) จำนวน 1 ต้น 
ในบริเวณ สพป.มหาสารคาม เขต 1
และพร้อมกันตั้งจิตอธิษฐานด้วยการยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 89 วินาที 
ในช่วงเวลาเดียวกัน โรงเรียนในสังกัดสพป.มหาสารคาม เขต 1
ก็ได้จัดให้มีกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี 
เช่นเดียวกันกับส่วนกลาง และร่วมกันปลูกต้นราชพฤกษ์ โรงเรียนละ 1 ต้น
เพื่อถวายพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพล รัชกาลที่ 9 ด้วยเช่นกัน 

 
 
 
 
  

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559

โพสต์16 พ.ย. 2559 22:50โดยmkm1 admin   [ อัปเดต 16 พ.ย. 2559 23:00 ]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา 
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
 
 
 
 
 
 
 
 

ร่วมงานพระราชพิธี "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง"

โพสต์13 พ.ย. 2559 23:31โดยmkm1 admin   [ อัปเดต 14 พ.ย. 2559 18:58 ]

ร่วมพิธีน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง"
วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
 
 
 
 

1-10 of 15