การประชุมคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา

โพสต์1 ก.พ. 2560 18:30โดยmkm1 admin
การประชุมคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ 2560 ครั้ง1/2560 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประุถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
 
 
 
 

Comments