การประชุมศึกษานิเทศก์

โพสต์10 พ.ย. 2559 01:12โดยmkm1 admin   [ อัปเดต 10 พ.ย. 2559 01:23 ]
การประชุมศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  
เพื่อวางแผนและจัดทำเครื่องมือในการนิเทศ ติดตาม ปีการศึกษา 2560
วันพุธที่  9  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559  ณ ห้องประชุมตักสิลา สพป.มค.1
โดยมี นายสมหมาย  โมฆะรัตน์  รอง ผอ.สพป.มค.1 เป็นประธานในการประชุม
Comments