การประชุมศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศฯ

โพสต์6 ธ.ค. 2559 19:23โดยmkm1 admin   [ อัปเดต 20 ม.ค. 2560 18:04 ]
เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1  
ว่าที่ ร.ต. ธนุ วงษ์จินดา ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560 ซึ่งเป็นภารกิจที่สำคัญที่จะส่งเสริม สนับสนุน เพื่อช่วยเหลือในการพัฒนางาน และพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนทั้งระบบ โดยใช้กระบวนการนิเทศการศึกษา และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างผู้นิเทศกับบุคลากรในโรงเรียนในสังกัด ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยปรับปรุงคุณภาพการศึกษา และจะช่วยแก้ไขปรับปรุงสิ่งที่บกพร่องด้านวิชาการให้มีการพัฒนา และส่งเสริมให้การเรียนการสอนบรรลุวัตถุประสงค์ จะสนองตอบความต้องการของบุคลากรในโรงเรียนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
 
 
 
 

Comments