การประชุมศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศฯ ครั้งที่ 2/2560

โพสต์15 ก.พ. 2560 00:07โดยmkm1 admin
การประชุมศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

ครั้งที่ 2/2560  ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี
สำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
 
 
 
 
 
 

Comments