การประชุมทางไกล VDO Conference จาก สพฐ.

โพสต์27 ต.ค. 2559 04:10โดยนายวิศธิสิทธิ์ พิมพ์แสนศรี   [ อัปเดต 10 พ.ย. 2559 01:06 โดย mkm1 admin ]
การประชุมทางไกล VDO Conference จาก สพฐ. เรื่องการใช้สื่อเสริมภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนการสอน 
วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี สพป.มค.1 
โดยมี ว่าที่ ร.ต. ดร. ธนุ วงษ์จินดา ผอ.สพป.มค.1 เป็นประธานในการประชุม
Comments