การอบรมเชิงปฏิบัติการนำส่งข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา SAR online

โพสต์20 ม.ค. 2560 19:37โดยmkm1 admin   [ อัปเดต 20 ม.ค. 2560 19:42 ]
การอบรมปฏิบัติกา
รนำส่งข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา เข้าสู่ระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาในลักษณะ Online (SAR online) ในวันที่ 21-22 มกราคม 2560
ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1

 
 
 
 

Comments