การตรวจเยี่ยมและการดำเนินการสอบนักเรียนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจาปี 2559

โพสต์13 พ.ย. 2559 21:47โดยmkm1 admin   [ อัปเดต 14 พ.ย. 2559 18:37 ]
ด้วย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 กำหนดสอบคัดเลือกรอบที่ 1 โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี 2559 ในวันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2559 ตั้งแต่เวลา 08.00 -16.00 น. ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โดยมีคณะกรรมการตรวจเยี่ยม การดำเนินการสอบนักเรียนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ตลอดทั้งวัน ภาคเช้าเวลา 08.00 -12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 – 16.00 น. เพื่อให้การดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม

 
 
 
 
 
 

Comments