นางสาวธนวัน จันทศักดิ์

นางสาวธนวัน  จันทศักดิ์
TANAWAN  JANTASAK
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  
กลุ่มงาน : วัดและประเมินผลการศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : วิทยาศาสตร์
ศูนย์ฯ รับผิดชอบ : ดอนหว่านบัวค้อ    
E-mail : tanawan_mkm1@esdc.go.th, jintasak@gmail.com
Tel : 089-941-2986

นางสาวธนวัน จันทศักดิ์


Comments